Iedere reis begint met de eerste stap

- vrij naar confusius -

Je kunt de eerste stap zetten door vrijblijvend contact met ons op te nemen

Loopbaanadvies • Outplacement • Reïntegratie

Klachten reglement

In de uitvoering van ons werk spannen wij ons in om mensen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer er toch iets mis gaat willen wij dat graag weten en indien mogelijk herstellen. De klant kan ons melden wat er is misgegaan en wij proberen tot een, voor alle partijen, aanvaardbare oplossing te komen.

Als het niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen, kan de klant een officiële klacht indienen.

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. In beide gevallen is het belangrijk om zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de klacht is. De klacht kan tot 1 jaar na de aanleiding ingediend worden.

De klant krijgt een schriftelijke bevestiging dat we de klacht ontvangen hebben. Daarin staat een samenvatting van de klacht en de datum of periode waarop die betrekking heeft. Als we de klacht niet in behandeling kunnen nemen, dan berichten we dat direct of uiterlijk binnen 4 weken.

Wij nemen binnen 2 weken contact met de klant op, zodat deze zijn verhaal zelf telefonisch of persoonlijk kan toelichten.

Binnen 4 weken nadat we de brief ontvangen hebben sturen wij een goed onderbouwde reactie en een voorstel voor een oplossing.

Wij zullen ons inspannen om tot een goede oplossing te komen.

Wanneer we de klacht na de schriftelijke ronde nog niet goed hebben kunnen verhelpen, kan een onafhankelijk persoon worden ingeschakeld om te bemiddelen.
De klant kan zich wenden tot de Commissie van Toezicht van de Noloc
Secretariaat: Carel Willinklaan 38, 1328GB Almere.
Zie ook de website: www.noloc.nl

Wij onderschrijven de gedragscode van de beroepsvereniging Noloc - Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs.

JoomSpirit